OVAM ecodesign.link

Ontwerptips voor een optimale recyclage

Om een product op de markt te brengen met een zo laag mogelijke milieu-impact moet het zo goed mogelijk scoren in alle fases die het doorloopt tijdens zijn levenscyclus. Het is opvallend dat er al rekening gehouden wordt met de materiaalkeuze, de productieprocessen en een zo laag mogelijke impact tijdens de gebruiksfase. Voor de end-of-life of afdankingsfase van producten zitten veel ontwerpers echter nog met de handen in het haar. Ook afvalverwerkers komen vaak nog problemen tegen of zien opportuniteiten in productontwerp om deze problemen te vermijden en producten beter te recycleren.

Per productgroep zijn er richtlijnen voor ontwerpers opgesteld met het oog op een optimale afvalverwerking met maximale recyclage. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de afvalverwerking in Vlaanderen in de periode 2011 - 2012. In het buitenland is er mogelijk een andere afvalverwerking.

Denk eraan dat deze richtlijnen enkel verbeteringen bevatten die effect hebben op de afvalfase. Naast deze specifieke richtlijnen, neem je dus ook best steeds de volledige levenscyclus in beschouwing tijdens het productontwerp! Dat kan bijvoorbeeld door het levenscyclus-scenario te overlopen. Dit geeft een overzicht van ecodesignstrategieën die de ontwerper kan toepassen, geclusterd per stap in de levenscyclus van een product.