OVAM ecodesign.link

Ecodesign in het hoger onderwijs? de EHO-kit zet u op weg

Teach the teacher workshop

De OVAM biedt workshops aan waarin docenten en opleidings- coördinatoren begeleid worden om aan de slag te gaan met het integreren van thema's rond ecodesign en duurzaamheid in het curriculum.

Na een korte introductie in ecodesign en de EHO-kit, gaan de docenten van de opleiding aan de slag met de werkmatrix. Door het aanvullen van de matrix krijgt men inzicht in de situatie zoals ze nu is en ziet men opportuniteiten om ecodesign (nog) meer te integreren in het curriculum.

Interesse in een EHO-kit workshop voor uw opleiding? Neem dan contact op via ecodesign@ovam.be

Het werkpakket Ecodesign in het Hoger Onderwijs of kortweg EHO-kit biedt een concrete leidraad aan docenten, professoren, opleidingscoördinatoren en opleidingsraden om ecodesign te integreren in de opleidingen van het hoger onderwijs. 

In een bedrijf zijn verschillende afdelingen betrokken bij het beslissingsproces om een product op de markt te brengen. Zo zijn niet alleen productontwerpers maar ook economen, procesingenieurs, bedrijfsmanagers,... verantwoordelijk. De OVAM wil dan ook ecodesign verankeren in alle relevante opleidingen. 

De OVAM ontwikkelde een EHO-kit voor de industriële wetenschappen en voor de economische opleidingen.

Cover_IndustrieleWetenschappen_klein
Cover_Economische-opleidingen_klein

 

Duurzaamheid moet het richtinggevend kader voor educatie vormen doorheen het volledige onderwijssysteem. Eén van de wegen naar een duurzame maatschappij is ecodesign: het ontwerpen van producten die over hun volledige levenscyclus duurzaam zijn.

Het ontwerpen van innovatieve duurzame producten komt niet alleen toe aan de ontwerper. Het is een collectief proces dat versterkt wordt door een multidisciplinaire aanpak. Iedereen in de organisatie moet doordrongen zijn van de intentie om duurzame producten af te leveren.

Een bevraging bij bedrijven leert ons dat voornamelijk ingenieurs en economische profielen beslissen over het ontwerp- en productieproces en over de waardeketen van duurzamere producten en diensten, naast uiteraard de werknemers met een diploma van een specifieke ontwerpopleiding. Ecodesign is dus duidelijk niet alleen voor ontwerpers relevant, maar ook voor marketeers, economen, procesingenieurs of bedrijfsmanagers.